Souvislost mezi intracelulárním obsahem léčiva a buněčnou rezistencí nádorové linie exprimující P-glykoprotein

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P49/1225

Autoři: Petra Krumpochová; Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.; RNDr. Petr Doležel, CSc.; Doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008