Souvislost polymorfismů genu MAdCAM-1 se vznikem komplikací po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P56/1169

Autoři: MUDr. Zuzana Ambrůzová; prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Mgr. Anna Sťahelová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008