Specifika ošetřovatelské péče u pacienta při brachyterapii zhoubného nádoru žlučových cest

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S06

Autoři: J. Holazová

ÚVOD
Intraluminární brachyterapie je společně s teleradioterapií součástí léčby u pacientů se zhoubným nádorem žlučových cest.

METODY
Úloha zdravotní sestry v ošetřovatelské péči u pacienta léčeného brachyterapií žlučových cest spočívá v přípravě pacienta před léčbou, v péči během brachyterapie a několik dní po jejím ukončení.

CHARAKTERISTIKA SOUBORU
U pacienta s inoperabilním negeneralizovaným nádorem žlučových cest se stenózou distální části žlučovodu je nejprve pomocí ERCP zaveden nasobiliární cestou současně s aplikátorem k brachyterapii katetr zajišťující odtok žluče.
Po přípravě pacienta je provedena ve 4 sezeních během 2 dnů intraluminární brachyterapie žlučových cest.

VÝSLEDKY
Po dobu zavedené nasobiliární drenáže je třeba zajistit parenterální cestou dostatečný příjem tekutin, jsou sledovány fyziologické funkce pacienta a jeho klinický stav. Vzhledem k rizikům cholangoitidy je u pacienta 2 dny před brachyterapií zahájena léčba antibiotiky.

ZÁVĚR
Po ukončení brachyterapie je zaveden pomocí ERCP do žlučových cest definitivní stent, je obnoven perorální příjem tekutin a pacient je v klinicky dobrém stavu propuštěn do ambulantní péče.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005