SPECIFIKA PODPŮRNÉ PÉČE U PACIENTŮ S NÁDORY HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 073

Autoři: MUDr. Lada Klvačová

Pacienti s nádorovým onemocněním v oblasti hlavy a krku jsou často diagnostikováni už s rozvinutými subjektivními obtížemi, v poměrně špatném stavu spojeném s malnutricí a snížením performance statusu. Komplexní onkologická (a chirurgická) léčba může bez adekvátní podpůrné léčby tento stav nadále zhoršovat, proto by právě podpůrná péče měla být nedílnou součástí přístupu k pacientovi. Řada možností podpůrné péče je využívána nedostatečně jak ošetřujícím personálem, tak i pacientem samotným, ať už z neinformovanosti či nedostatku motivace. Cílem prezentace je souhrnně informovat o možnostech a novinkách v podpůrné léčbě se zaměřením právě na potřeby pacientů s nádory hlavy a krku, kterou je možno jim v našich podmínkách zprostředkovat, a to jak v průběhu samotné onkologické léčby, tak i v období po ní. Bude diskutováno zajištění výživy, možnosti zlepšení apetitu, noviny v antiemetické léčbě, vhodnost zařazení psychologické intervence a v neposlední řadě i možnosti řešení obtíží po léčbě, jako jsou xerostomie a obtíže při polykání.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2014