Spirituální potřeby jako součást holistického pohledu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1174

Autoři: Dagmar Štrajtová; PhDr. Marie Zítková; Mgr. Erna Mičudová; Mgr. Petra Juřeníková

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008