Spokojenost stomických pacientů s péči.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Pacientské organizace

Číslo abstraktu: 171

Autoři: Ing. Marie Ředinová

České ILCO, občanské sdružení s celostátní působností, od 1993 sdružuje Kluby stomiků z ČR – je členem European Ostomy Association – EOA, International Ostomy Association – IOA. Stomici jsou nebývale dobře organizování – spojuje je společné postižení, které je stále tak trochu tabu.

Úkolem Českého ILCO je umožnit stomikům plnohodnotný návrat do života, chránit jejich zájmy, informovat o dostupných pomůckách, spolupracovat s lékaři, stomasestrami, pořádat akce pro stomiky, informovat veřejnost o životě stomiků a jejich potřebách, vydávat časopis České ILCO. Informovat o prevenci kolorektálního karcinomu. Všechny kluby stomiků jsou pacientské organizace, sdružují lidi se stejným problémem.

Víte, že stomiků žije v ČR téměř 10.000? Asi desetina je organizována v klubech stomiků. info www.ilco.cz.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011