Spolehlivost markerů CEA a CA 19-9 při monitoraci výsledků léčby metastatického kolorektálního karcinomu CT vyšetřením

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p01

Autoři: MUDr. Ivana Bustová; MUDr. Hana Šiffnerová

Kolorektální karcinomy jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí pro nádorové choroby. Přibližně u 50 % pacientů kurativně operovaných pro kolorektální karcinom dojde v průběhu následujících pěti let k recidivě onemocnění.

Vzhledem k tomu, že není k dispozici univerzální metoda k zjištění možné recidivy, je vždy využíváno vzá­jemné kombinace vyšetření v předem stanovených intervalech. Jedná se především o klinické vyšetření, vyšetření onkomarkerů CEA, Ca 19-9 a diagnostických modalit jako jsou RTG, kolonoskopie, UZ, CT, PET/CT.

Nejčastějším místem relapsu jsou játra (30-35 %), plíce (20-30 %) a lokoregionální recidiva (1 5-35 %) (4). Výskyt relapsu je obvykle spojen se vzestupem markeru CEA a CA 19-9, pouze u plicních metastáz je elevace CEA méně častá.

CEA je glykoprotein sdružený s membránou nádorových buněk, odkud je uvolňován do cirkulace.

CA 19-9 je antigen glykolipidové povahy, který detekuje monosialogangliosid buněk gastrointestinálních adenokarcinomů. Hodnoty CEA rovné nebo větší 5 ng/ml a CA19-9 rovné nebo větší 33 U/ml, jsou definovány jako abnormální.

Na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. jsme sledovaly pacienty, léčené pro metastatický kolorektální karcinom, hodnotily jsme spolehlivost markerů CEA a CA19-9 při monitoraci léčby a porovná­valy jsme jejich hodnoty s výsledky vyšetření CT na začátku a na konci léčby.

Pacienti byli sledováni v letech 2009-2011 od doby zjištění generalizace onemocnění, během celé léčby až do jejího ukončení a převedení do symptomatické péče.

 

negativní hodnota markeru (-) pozitivní hodnota markeru (+)

 

Závěr 1:

při zjištění generalizace a potvrzení nálezu na CT:

a) u 3 pacientů nebyl zaznamenán vzestup ani jednoho ze sledovaných markerů,

b) u zbylých 18 pacientů byl zaznamenán vzestup alespoň jednoho ze sledovaných markerů.

 

Závěr 2:

a) provedené CT vyšetření po léčbě u všech pacientů potvrdilo přetrvávání nemoci, a to 8x SD a 13x PD,

b) u 2 pacientů zůstaly markery negativní i na konci léčby (u těchto 2 pacientů CT vyšetření potvrdilo 1x SD

a 1x PD),

c) u 18 pacientů byly markery pozitivní i na konci léčby pro generalizované onemocnění.

 

Závěr 3:

a) spolehlivost markeru CEA je vyšší než spolehlivost markeru CA 19-9,

b) výsledky sledování potvrdily nutnost provádění obou markerů CEA a CA 19-9 k monitoraci onemocnění,

c) výsledky sledování potvrdily vysokou spolehlivost markerů při zjišťování generalizace onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011