Spolupráce chirurgů a lékařů dalších oborů a histopatologů při diagnostice karcinomů mammy

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Spolupráce chirurgů a histopatologů

Číslo abstraktu: 61

Autoři: MUDr. Eva Krejčí; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Je prezentován souhrn a rozsah klinických a diagnostických informací, jež má patolog Masarykova onkologického ústavu k dispozici při zpracování a diagnostice tumoru, způsob zpracování mastektomií na oddělení patologie a rozsah diagnóz a ostatních služeb poskytovaných odd. patologie MOÚ.
Zvláště detailně přednáška ilustruje postupy při zpracování mastektomií, jež vedou k získání maximálního požadovaného objemu diagnostických výstupů i materiálu pro výzkum. Zdůrazněna je spolupráce s operujícím chirurgem, jenž označením orientace parciální mastektomie umožňuje detailní topografické stanovení tumoru a zvláště pak jeho vztahu k resekčním okrajům. Standardní diagnostický výstup, který je zveřejněn v NIS-Grey Fox, obsahuje makroskopický nález, detailní histologický popis a v závěru slovní hodnocení histologického typu, rozsahu a gradu tumoru, údaj o multicentricitě, zhodnocení resekčních okrajů, další patologické nálezy v prsu a množství a rozsah metastáz v axilárních uzlinách nebo v sentinelové LU. Dále jsou v primárním tumoru i v metastáze standardně stanoveny steroidní receptory, proliferační aktivita a imunohistologické stanovení exprese Her-2.
Ve standardních číselných kódech je uvedena topografie tumoru, histologický kód MKN-O-2, diagnostický kód MKN-10, a TNM klasifikace zhoubného novotvaru.
Na žádost klinického lékaře nebo výzkumných pracovišť dále odebíráme nádorovou tkáň pro tkáňovou banku, MTT test, poskytujeme stanovení amplifikace genu pro Her-2 metodou FISH, stanovení p-53 a dalších markerů a pro účely konkrétních klinických studií poskytujeme požadovaný definovaný materiál, jímž je většinou nádorová tkáň v parafinových bločcích.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004