Srovnání antimikrobiálních a běžných centrálních žilních katétrů u pacientů s alogenní transplantací krvetvorných buněk

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1212

Autoři: Mgr. Klára Kabátová-Maxová; Jana Škardová; Lenka Bufková-Karasová; Jarmila Červená; Petra Kibitzová; Jana Kostková; Alena Laštovková; Romana Novotná; Michaela Řeřichová; Růžena Schroderová; Jindra Zíková; Lucie Dolejšová; Bc. Eva Bystřická; prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008