Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukémií a mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P44/1261

Autoři: RNDr. Eva Matějková; RNDr. Ivana Burešová; Jana Mužíková; Drahomíra Kyjovská; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008