Srovnání vybraných ukazatelů ošetřovatelské péče na transplantačních jednotkách v Curychu, Plzni a Olomouci

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1193

Autoři: Alena Koukalová; Jana Ščudlová; Petra Kibitzová; Bc. Eva Bystřická

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008