STAGING PLICNÍ RAKOVINY

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Karcinom plic - od screeningu k personalizované léčbě

Číslo abstraktu: 24

Autoři: MUDr. Jiří Votruba

Plicní rakovina způsobuje ročně více úmrtí než čtyři po ní následující nejčastější původci nádorové mortality dohromady. Mnoho let byla plicní rakovina opomíjenou a podfinancovanou jednotkou zahalenou stálým pesimismem a léčebným nihilismem. V posledním desetiletí však došlo k výraznému posunu a výzkum screeningových, diagnostických, stagingových i terapeutických metod u plicních nádorů je jednou z nejrychleji se rozvíjejících odvětví moderní medicíny. Správné určení anatomického rozsahu onemocnění je zejména u nemalobuněčné plicní rakoviny klíčové k určení ideálních terapeutických postupů. V posledních letech je pro staging plicní rakoviny stále důležitější PET/CT vyšetření, jeho výsledky je však prakticky vždy nutno konfirmovat bioptickou verifikací. Mediastinální staging pak je velmi podstatný pro pacienty, kteří nemají distantní metastatické postižení. Zde je již dobře dokumentována role endobronchiální ultrasonografie. V prezentaci se zaměříme na demonstraci významu jednotlivých stagingových technik v dnešní medicíně.

e-mail: jiri.votruba@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 23. 1. 2014