Standardní polohy při zevní radioterapii systémem „All in One“.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 069

Autoři: Dis. Hana Šoukalová; Dis. Jitka Holubová; Mgr. Jana Křížová; Hana Neklapilová; MUDr. Jana Gombošová

Pro maximální úspěšnost léčby zářením je kladen důraz na správnou, stabilní a zároveň snadno reprodukovatelnou polohu při každém dalším nastavení při frakcionovaném ozařování. I přesto, že vlastní ozáření trvá několik minut (3-8 min.), musí být ozařovací poloha pro pacienta přiměřeně pohodlná. Musí především vyloučit křečovité stažení svalů a tím i nežádoucí pohyby. Na naší klinice se pro fixaci a polohování pacienta při zevní radioterapii osvědčil systém „All in One“, což je stavebnicový systém jednotlivých komponentů pro úpravu polohy a fixaci pacienta v požadované a reprodukovatelné poloze.
Základem systému je uhlíková deska s drážkami a otvory do které se upevňují další jednotlivé díly podle ozařované oblasti. Pro snadnou orientaci a správný výběr jsou podložky popsány písmeny s čísly a barevně rozlišeny. Modrá sada je určena pro polohovaní pacientů při ozařování hrudníku u karcinomu prsu a jeho uzlinových oblastí, dále při ozařování pacientů s nádory plic, jícnu a mediastina. Poloha pacienta je na zádech. Žlutá sada je určena pro ozařování prsu v promarní poloze na břiše. V této poloze je postižený prs vložen do otvoru a tím se oddálí od kritických orgánů - plic a srdce. Při tomto způsobu ozařování jsou tyto kritické orgány šetřeny, absorbují menší dávku záření a sníží se riziko ireverzibilního pozdního poškození zdravých tkání po ozáření. Nevýhodou je však pracnější způsob nastavení a plánování radioterapie. Zelená sada je určena pro ozařování v oblasti pánve a břicha, kdy je třeba chránit močový měchýř a střevní tkáň. Pacient opět leží v supinaci -na břiše. Vlastní „břicho“ je umístěno do otvoru v podložce (tzv. bellyboard), tím se kličky tenkého střeva gravitací přemístí mimo pánev a jsou také více šetřeny proti záření. Omezí se tak především riziko akutní kolitidy. Jednotlivé díly se dají různě kombinovat i bez ohledu na barevné zařazení. Pěnový materiál, ze kterého jsou vyrobeny, je lehký a údržba čistoty je jednoduchá. Tento systém umožňuje snadnou a rychlou manipulaci pro personál a bezpečnost i pohodlí pro pacienty.
Kromě těchto popsaných setů patří k fixačním pomůckám systému „All in One“ i umělohmotné masky (Orfit) pro fixaci hlavy, krku, ramen i pánve, dále držáky na ruce a klínky s podložkami pod hlavu. Masky jsou ze speciálního plastu, který se nahřeje ve vodní lázni a přiloží se při přípravě radioterapie na oblast, která se bude ozařovat. Po vychladnutí hmota tuhne a nadále drží svůj tvar. Fixace maskou je pak využita při dalším plánování radioterapie, např. při CT plánovacím vyšetření, a při vlastním ozařování. Každý pacient má svoji individuální masku a tím i jistotu ještě přesnějšího nastavení při každém dalším ozáření. .
Problematika polohování a fixace pacientů při radioterapii je neustále aktuálním tématem ve všech zdravotnických zařízeních. Stále se zlepšující technika a vývoj způsobů léčby nádorových onemocnění nabízí velké možnosti vylepšovat a zdokonalovat postupy radioterapie.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008