Stanovení volných lehkých řetězců v séru

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1347

Autoři: Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008