Stav a perspektivy radioterapie v ČR

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 011

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; Iva Horáková

Radioterapie v České republice

Epidemiologie

Česká republika 2001
Populace: 10 269 726
 • Muži : 5 005 508

 • Ženy : 5 264 218

 • Incidence včetně C44: 56 815

  • muži: : 28 269

  • ženy: : 28 545

 • Incidence bez C 44: : 45 013

Infrastruktura radiační onkologie/radioterapie v České republice

Struktura pracovišť
 • Komplexní onkologický ústav 1
 • Kliniky a oddělení RT fakultních 10 nemocnic

 • RT v regionálních a jiných nemocnicích 15

 • Privátní radioterapie 3

 • -----------------------------------------------------------------------
 • Celkem 29


Struktura RT pracovišť
 • RT pracoviště s vysokoenergetickými zdroji 29

 • 2 nebo 3 LÚ 7

 • 1 LÚ + Telecobalt 60 10

 • 1 Telecobalt 12

 • megavoltáž + AFL 17
Počet ozařovačů na počet obyvatel
 • 1 LU/400 000

 • 1 MV ozařovač/200 000
Vybavení pro IMRT
 • Varian s dynamickým MLC o; 5

 • Electa o; 1
Personál (31.12.2001)
Radiační onkologové 168
Fyzici 67
Radiologičtí asistenti 173

Financování radiační onkologie


Plány rozvoje oboru 1
 • Centralizace a zlepšení spolupráce pracovišť

 • Moderní vybavení

 • Zlepšení financování

 • Koordinace náplně postgraduální výuky s požadavky EU

 • Vypracování standardů a systému klinických auditů


Plány rozvoje oboru II
 • Spolupráce s jinými obory a pracovišti

 • Multicentrické klinické studie

 • Spolupráce s ESTRO

 • Spolupráce v rámci Střední Evropy

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005