STOMICI, SDRUŽENÍ STOMIKŮ A KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 042

Autoři: Ing. Marie Ředinová

Použita data z výzkumu STEM/MARK 2009 Spokojenost stomických pacientů s péčí

Stomik je zdravotně postižený člověk, který má dočasně nebo trvale vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty na povrch těla, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života. Život s vývodem je zejména ze začátku velice stresující. Důvodem vytvoření stomie je vždy závažné onemocnění, se kterým se pacient musí vyrovnat, navíc se musí naučit zacházet se stomickými pomůckami, každý den pečovat o své bříško, každá chyba způsobí problémy.

Stomici v celém světě jsou dobře organizovaní, pravidelně se scházejí, vyměňují zkušenosti a pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba. Ve vedení všech sdružení stomiků jsou lidé s tímto postižením. Světová i evropská organizace stomiků připomíná: jen stomik opravdu pochopí problémy stomika, umí se vžít do jeho problémů a účinně pomoci. Regionální kluby stomiků pomáhají novým stomikům a jejich rodinám zvládat nelehké začátky života se stomií, následně pomáhají stomikům s návratem do normálního života.

České ILCO (www.ILCO.cz) vzniklo za pomoci evropské asociace stomiků v roce 1992. Sdružuje 19 regionálních sdružení stomiků po celé ČR, spolupracuje s dalšími sdruženími stomiků nezačleněnými v České ILCO, hájí zájmy stomiků, snaží se o odtabuizování tématu stomií a zmírnění strachu, který život se stomií vzbuzuje, pomáhá s propagací prevence rakoviny tlustého střeva, pořádá přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.

České ILCO se neprezentuje jako sdružení onkologických pacientů, ale ze statistik plyne, že vývod má víc než polovina stomiků založený kvůli kolorektálnímu karcinomu, další velká skupina stomiků dospěla k vývodu při komplikacích v souvislosti s jinou onkologickou operací nebo komplikacemi po onkologické léčbě. Tedy asi 75 % stomiků má osobní zkušenost s rakovinou. To je důvod, proč České ILCO pomáhá s propagací prevence tlustého střeva na akcích pro veřejnost, jakými jsou: Veletrh neziskových organizací pořádaný FOREM 2000, Žiju stejně jako Ty, Putovní výstavy Ligy proti rakovině, akce pořádané sociálními odbory obcí. České ILCO se aktivně zapojilo do projektu Vy a my společně, který informuje o prevenci kolorektálního karcinomu, o tom, že by se každý měl chovat zodpovědně ke svému zdraví a i střevům věnovat náležitou pozornost. V jeho rámci najdete také informace o možnostech léčby. Projekt byl představen letos na Jihočeských onkologických dnech.

Najdete jej na www.rakovinastreva.cz

České ILCO zřídilo na adrese sídla Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev, kam může přijít každý, kdo potřebuje informace.

e-mail: marieredinova@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012