Studium miRNA asociovaných s procesem EMT u světlobuněčného renálního karcinomu

Konference: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p15

Autoři: MUDr. Hana Mlčochová; Mgr. Renata Héžová; Mgr. Táňa Macháčková, Ph.D.; Mgr. Martina Rédová-Lojová, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Anja Rabien; Siegrun Blauhut; Ergin Kilic; Klaus Jung; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Introduction

Světlobuněčný renální karcinom (ccRCC) se řadí mezi nejčastější nádory ledvin dospělého věku. Následkem nedostatku varovných signálů bývá toto onemocnění odhaleno až v pokročilých stádiích, kdy jsou již vytvořeny metastáze. V současnosti je epiteliálněmezenchymální tranzice (EMT) považována za kruciální událost nádorové progrese směřující ke vzniku metastází, nicméně do dnešních dnů není tento proces, především u RCC, zcela vysvětlen.

Materials/methods

K odhalení EMT statusu u RCC pacientů byla provedena immunofluorescenční analýza u 29 formalinem fixovaných parafinových bloků (FFPE) za použití specifických protilátek (E-cadherin, CK-18, CK-19, vimentin, S100A4). Podle výsledků IF analýzy byl soubor pacientů rozdělen do 2 skupin, EMT(+) and EMT(-). Následovalo globální profilování miRNA asociovaných s procesem EMT za využití TaqMan Low Density Arrays (TLDA) na stejném souboru pacientů. V první fázi validace bylo vybráno 27 miRNAs a jejich expresní profily byly měřeny pomocí TaqMan Real Time Expression Assay (Applied Biosystem). Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit Mann- Whitney U test a Kruskal-Wallis test. Všechna data byla normolizovaná na RNU48.

Results and conclusions

S využitím TLDA bylo identifikováno 27 miRNAs asociovaných s procesem EMT (miR-200a, miR- 200a*, miR-200b, miR-200b*, miR-200c, miR-429, miR-141, miR-192*,miR-215, miR-30a-5p, miR-30a-3p, miR-30b, miR-30c, miR-30d*, miR-30e, miR-30e-3p, miR-130*, miR-630, miR-17*, miR- 193b, miR-26a-1*, miR-571, miR- 770-5p, miR-632). Tyto miRNAs byly dále testovány jako potencionální diagnostické a prognosické markery u pacientů s RCC. Naše primární data potvrzují, že rodina miRNA, miR-200 a miR-30, hraje významnou roli v patogenezi RCC a metastatické kaskádě.

Tato studie byla podpořena grantem IGA MZČR NT/13514 a NT/13547

Datum přednesení příspěvku: 2. 12. 2015