SUBJECTIVE OUTCOME (QUALITY OF LIFE) IN LONG-TERM SURVIVORS OF HODGKIN´S LYMPHOMA (HL): A CROSS-SECTIONAL STUDY OF PATIENTS TREATED 1995 TO 2003 WITHIN THE GHSG TRIALS IN THE CZECH REPUBLIC

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1642

Autoři: Ing. Kateřina Klásková; MUDr. Jana Marková; PhDr. Eva Dragomirecká; doc. MUDr. Ján Praško, CSc.; MUDr. Lubica Žikavská; MUDr. Zdeněk Král, CSc.; MUDr. Lenka Šmardová; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; H. Flechtner

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009