Subkutánní mastektomie

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>II. blok: Chirurgická léčba</b>

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Milada Dušková; MUDr. Hana Kaňková; MUDr. David Pavlišta, PhD

Radikální subkutánní mastektomie může být profylaktickým řešením u žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu anebo i léčebnou operací u některých karcinomů mléčné žlázy.

V roce 1994 byla vypracována vlastní modifikace této metody, která odstraňuje radikálně kompletně celou žlázu. Může být provedena jako samostatný výkon anebo kombinována s okamžitou či odloženou rekonstrukcí.
U souboru 25 žen s průměrnou dobou sledování 8, 8 roku (7-10) jsou rozebrány indikace, bezprostřední a dlouhodobé výsledky s ohledem na zdravotní stav i estetický dojem.

Závěr:


Radikální kompletní subkutánní mastektomie je v určitých případech přínosem pro zdravotní stav nemocné. Znamená však doživotní kosmetickou změnu, kterou nemusí každá nemocná bez ohledu na indikaci vnímat pozitivně.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004