Surgical trials in Japan

Konference: 2005 Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Management of advanced gastric cancer

Číslo abstraktu: 10

Autoři: Sasako Mitsuru

K workshopu nebyl vydán sborník. Více informací k obsahu workshopu "Komplexní diagnostika a terapie karcinomu
žaludku" najdete v souhrnu k celé akci.

Datum přednesení příspěvku: 31. 3. 2005