SYMPTOMATICKÁ A PALIATIVNÍ CHIRURGIE V ORL OBLASTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 065

Autoři: MUDr. Radek Pejčoch; MUDr. Miloš Šteffl

Důležitou součástí chirurgie v ORL oblasti jsou výkony paliativní a symptomatické. Jako hlavní jsou dvě skupiny operací, a to zajištění dýchacích cest a ošetření krvácení. Dýchací cesty jsou zajišťovány tracheostomií, v rámci sdělení bude prezentováno provedení tracheostomie, možnosti a typy tracheostomických kanyl a ošetřování tracheostomií. Ošetření krvácení je možno provést lokálně, ligaturami přívodných tepen či pouze kompresí. Jako psychologicky důležité téma je i zajištění fonace u pacientů po totální laryngektomii.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014