Systémová léčba karcinomu děložního těla

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 07

Autoři: MUDr. Marek Pluta, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Incidence a prognostické faktory
Ca endometrii management pokročilého onemocnění


RADIOTERAPIE
CHEMOTERAPIE
HORMONÁLNÍ TERAPIE

LIMITY: vysoká morbidita pacientek, hypertenze, obezita DM, morbidita základní operační léčby

Chemoterapie ca endometria


monoterapie doxorubicin, cisplatina, carboplatina
Thigpen GOG 1979, Thigpen GOG 1984, Burke Gyn.Onc. 1990

doxorubicin vs. doxorubicin + cisplatina
EORTC 55872, GOG #107

doxorubicin + cisplatina + paclitaxel
Lissoni, Gyn. Onc. 1997, Dismopoulos, Gyn. Onc. 2000, FIGO 2000

Chemoterapie ca endometria - Management FN Motol
 • FIGO III, IV

 • Vzdálené metastázy

 • Performance status 0, 1, 2

 • Hgb > 10 g/dl, Plt >100x109 /l, Leu 2 > 109/l

 • cisplatina 75 mg/m2 + doxorubicin 50 mg/m2

 • carboplatina 5-7 AUC + doxorubicin 50 mg/m2


Ca endometrii - hormonální terapie


 • hormonální terapie relapsu ca endometria MPA event. v kombinaci s tamoxifenem 20-60% response (GOG # 153)

 • adjuvance pokročilých stádií

 • hormonální receptory

 • performance status

 • předchozí terapie


Ca endometrii - hormonální terapie - Management FN Motol
 • recidiva

 • FIGO III, IV - nízký performance status, konsolidace po chemoterapii

 • medroxyprogesteron acetát 200-600 mg/d

 • megestrolacetát 80-320 mg/den


 • KONZERVATIVNÍ TERAPIE

 • adenoca endometrii IA, gr. I

 • MPA 200-600 mg/d, megestrolacetát 160-320 mg/d

 • 3 měsíce

 • kontrolní HS + biopsie

 • 3 měsíce

 • kontrolní HS + biopsie → AR


Ca endometrii


 • hormonoterapie a chemoterapie není metodou volby

 • pokročilý, relabující, metastazující ca

 • pacientky se špatným performance status


 • kombinace cytostatik ???

 • EORTC GCG 55984 - A randomized trial of Adryamicin (A) Cisplatin (P) chemotherapy versus Paclitaxel (T) Adriamycin (A) and Cisplatin (P) in patients with metastatic/relapsed or locally advanced inoperable endometrial cancer.


 • úloha tamoxifenu a GnRH analog ???

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004