Tarceva v praxi českých pneumoonkologických ambulancí

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_33

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Autor uvádí první zkušenosti českých pracovišť s terapií nemalobuněčného karcinomu plic erlotinibem. Erlotinib je v současnosti podáván převážně ve druhé a třetí linii u těchto nemocných. Byl proveden retrospektivní sběr dat z devíti pneumoonkologických center a jejich následná analýza. Výsledky, tedy zjištěná frekvence a typy nežádoucích účinků, čas do progrese, frekvence léčebných odpovědí a analýza přežití nemocných, budou prezentovány na sympoziu.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007