Technika celotělového ozařování v MOÚ Brno.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 072(p288)

Autoři: RNDr. Radka Bartlová; Ing. Anna Odložilíková, Ph.D.

Cíl
Seznámení odborné nelékařské veřejnosti se složitou a časově velmi náročnou technikou radioterapeutického ozařování postupným svazkem fotonového záření u hematoonkologických pacientů v průběhu jejich přípravy na transplantaci kostní dřeně.

Materiál
Lineární urychlovač, speciální ozařovací lůžko, přísně aseptické podmínky, měřící sada polovodičových detektorů, doplňkové pomůcky pro korekci polohy pacienta v průběhu ozařování

Metody
Přímá detekce dávky fotonového záření polovodičovými diodami a okamžitá korekce aplikované dávky v průběhu přípravy pacienta ozařováním.

Výsledky
Okamžitý odečet aplikované dávky v rámci celkové dávkové distribuce do jednotlivých sledovaných lokalit na pacientovi umožňuje její průběžnou kontrolu a operativní korekci aplikované dávky.

Závěr
Metoda sledování a korigování aplikované dávky v průběhu celotělového ozařování nemusí být jednoduchou záležitostí, ale vede k efektivnímu výsledku přesnosti dávkové distribuce a její použití významně řeší velké dávkové odchylky v různých částech těla pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008