TEN-YEAR EXPERIENCE WITH PARTIAL SPLENECTOMY (PSX) FOR HEREDITARY SPHEROCYTOSIS (HS) IN CHILDREN

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: 13. Anemia, aplastic anemia - PNH

Číslo abstraktu: 0774

Autoři: MUDr. Yahia Jabali; MUDr. Vladislav Smrčka; MUDr. František Chromčák; MUDr. Vítězslav Bäumelt; MUDr. Vojtěch Louda

Datum přednesení příspěvku: 9. 6. 2007