Terapie kolorektálního karcinomu u starších nemocných

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 168

Autoři: MUDr. Martin Šafanda, PhD.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2011