The Evaluation of Light Chains USING ELISA Method

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma - Biology and Pathophysiology, Excluding Therapy

Číslo abstraktu: 5147

Autoři: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.; RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; PharmDr. Magdalena Holečková; Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Staženo

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008