The Outcome of Mantle Cell Lymphoma patients after Treatment Failure and Prognostic value of Secondary Mantle Cell International Prognostic Index (sec MIPI)

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 623. Lymphoma: Chemotherapy, excluding Pre-Clinical Models: Poster

Číslo abstraktu: 4425

Autoři: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Juraj Ďuraš; MUDr. Jana Šálková, CSc.; MUDr. David Šálek, Ph.D.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Lucie Barsová; MUDr. Petr Kessler; Doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; MUDr. Radek Jakša; Jitka Dlouhá; MUDr. Kateřina Benešová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014