The Plateau of BCR-ABL Transcript Level =;>0.1% May Select CML Patients in Complete Cytogenetic Remission for Mutation Analysis.

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Myeloid Leukemia

Číslo abstraktu: 2216

Autoři: Mgr. Kateřina Machová (Poláková), Ph.D.; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); Mgr. Jana Karavdič (Rulcová); MUDr. Hana Klamová, CSc.; Mgr. Tomáš Jurček; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; RNDr. Jana Moravcová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009