The Role of Specific KRAS Mutation Types in Response to Treatment by EGFR Inhibitors

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 9093

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011