THE TREATMENT MODIFICATION DOES NOT SEEM TO CHANGE THE DLBCL PATIENT´S OUTCOME WHEN CORRELATED WITH EARLY PET RESULTS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 16. Non-Hodgkin lymphoma - Clinical

Číslo abstraktu: 0679

Autoři: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Markéta Hnátková; MUDr. Ingrid Vášová; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kubáčková; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Milan Lysý; Michaela Hamouzová; MUDr. Jana Šálková, CSc.; Mgr. Marie Trnková

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0679

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010