THE USE OF CARDIAC BIOMARKERS IN DETECTION OF CARDIOTOXICITY ASSOCIATED WITH CONVENTIONAL AND HIGH-DOSE CHEMOTHERAPY FOR ACUTE LEUKEMIA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: 26. Infectious diseases and supportive care

Číslo abstraktu: 0257

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; MUDr. Martina Vašatová; Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0257

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010