THE USE OF FEIBA® AND NOVOSEVEN® FOR TREATMENT OF BLEEDING EPISODES IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A AND FACTOR VIII INHIBITOR: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 36. Bleeding disorders (congenital and acquired)

Číslo abstraktu: 0427

Autoři: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; MUDr. Alena Bulíková, Ph.D.; MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.; MUDr. Marie Šlechtová; MUDr. Jarmila Kissová; MUDr. Gabriela Chlupová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 16. 6. 2006