To the computer assisted heterochromation densitometry of lymphocytes

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1224

Autoři: Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; Mgr. Petra Otevřelová; MUDr. Hana Klamová, CSc.; RNDr. Ivan Kalousek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008