Topotecan v léčbě solidních nádorů – současné indikace a možnosti

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_29

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Abstrakt přednášky nebyl dodán.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006