Toxicita pri rádio-chemoterapii u pacientov s dg.karcinóm prsníka

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: NLZP - blok I

Číslo abstraktu: 046

Autoři: Mgr. Eva Baďuríková; Z. Macháčková; A. Šimová

V programu pod názvem Toxicita pri radio-chemoterapie u pacientov s karcinómom prsníkaKomplikácie

 • Pálenie ožarovanej kože
 • Zápal ožarovanej kože
 • Bolesti a pálenie bradavky
 • Tvorba pľuzgierov na ožarovanej koži
 • Bolesti prsníka pri BT

 • Zápal v mieste vpichu ihiel po BT

Komplikácie - koža II

Chronické

 • Zmenená farba kože
 • Rozšírenie malých kožných ciev
 • Atrofia kože
 • Vredy kože

Lymfedém

 • Hlavnou príčinou je prerušenie lymfatických ciest v axile při operácii.
 • Liečba sa robí komplexným fyzioterapeutickým postupom. Najdôležitejší je kompresný rukáv, liečebný tělocvik, manuálna lymfatická drenáž

Ošetrovateľská starostlivosť

 • Chrániť pokožku před mechanickým drážděním
 • Prísně dbať o hygienu kože

 • Ožarovanú pokožku ošetřovat niekoľkrát denne detským zásypom
 • Chrániť ožarovanú kožu před slnečným živením
 • Mokvavé kožné reakcie ošetřovat podľa ordinácie lekára

 • Po ožarovaní – odpočinok na lôžku
 • Pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu spojený s prechádzkami

Zakazuje sa:

 • Vtieranie rôznych mastí, najmä obsahujúce kov, jód
 • Používanie rôznych kosmetických prípravkov, krémy, dezodoranty, parfumy

Kontrola počas RT

 • Reakcie nádoru na liečbu
 • Sprievodné radiačné reakcie
 • Celkový zdravotný stav
 • Kontrola KO 1xtýždenne

Starostlivosť o prsník po BT

 • V prvých dňoch po terapii zasýpať antibiotickým zásypom
 • Nepoužívať tesné odevy, podprsenku
 • Zvýšená hygienická starostlivosť
 • Sledovanie prsníka – zmeny hlásiť ošetrujúcemu lekárovi.

Toxicita pri chemoterapii

Nevoľnosť a vracanie

 • Najčastejší nežiaduci účinok chemoterapie
 • Zo strany pacientov najobávanejší nežiaduci účinok
 • Výskyt vracania: 70-80% pac.liečených chemoterapiou
 • Výskyt nevoľnosti: častejšia jako vracanie, horšie sa kontroluje

Dôsledky:

 • Znížený príjem potravy → zhoršenie energetickej bilancie → malnutrícia
 • Dehydratácia → metabolický rozvrat → insuficiencia orgánov
 • Zhoršenie výkonnostního a mentálního stavu → zhoršenie kvality života

Limitácie v pokračovaní liečby → vplyv na prežívanie

Najstresujúcejšie nežiaduce účinky chemoterapie


Výskyt nevoľnosti - vracania


Akútna nevoľnosť a vracanie – objaví sa v priebehu prvých 24h po podaní chemoterapie

 • Vrchol intenzity po 5.-6.hodine po podaní chemoterapie
 • Dochádza k uvoľneniu serotonínu a substancie P
 • Pacienti ju majú hlavne v nemocnici – po podaní chemoterapie

Oneskorená nevoľnosť a vracanie – viac ako 24h po podaní chemoterapie, môže pretrvávať aj niekoľko dní

 • Mechanizmus vzniku nejasný: hlavná úloha substancie P

 • Najčastejšie ju majú pacienti doma – po príchode z nemocnice


Anticipatórna nevoľnosť a vracanie

 • Podmienená psychicky (už pri samotnom pomyslení na chemoterapiu, pri návšteve miestnosti, kde sa podáva…)

 • S počtom podaných cyklov chemoterapie sa stav zhoršuje

 • Terapia antiemetikami (vrátane setrónov) málo efektívna


Vznik nevoľnosti a vracania


Rizikové faktory chemoterapiou vyvolanej nevoľnosti – vracania

 • Ženské pohlavie

 • Mladší pacienti (mladší ako 50 rokov)

 • Nízka konzumácia alkoholu (<100g/deň)

 • Výskyt nevoľnosti/vracania pri cestovaní

 • Výskyt rannej nevoľnosti počas gravidity

 • Pacienti, u ktorých sa už nevoľnosť a vracanie po chemoterapii vyskytli

 • Pacienti s negatívnym postojom k chemoterapii


Antiemetiká – lieky proti nevoľnosti a vracaniu

V súčasnosti 3 základné skupiny:

 1. Setróny (antagonisti serotonínových receptorov)

  • Zavedené do praxe v 90-tych rokoch

  • Významné zlepšenie kvality života

  • Účinné hlavne v prevencii akútnej fázy nevoľnosti a vracania (tj.v deň podania chemoterapie)

  • V súčasnosti – dostupných viacero preparátov od rozličných výrobcov

 2. Antagonisti neurokinínových receptorov (aprepitant)

  • Len nedávno sa dostali do praxe (na Slovensku – apríl 2007)

  • Účinné v akútnej aj oneskorenej faze nevoľnosti a vracania

  • Významné zlepšenie v prevencii nevoľnosti a vracania

  • Podávajú sa v kombinácii so setrónmi a steroidmi

  • V súčasnosti na trhu dostupný jediný preparát (EMEND)

 3. Steroidy

  • Známe aj pod názvom kortikoid

  • Mechanizmus účinku proti nevoľnosti a vracaniu – nie je objasnený

Ďalšie známe skupiny liekov:

Metoclopramid – zlepšuje pohyblivosť čriev a žalúdka

Benzodiazepíny – sedative – upokojujúci účinok, na zmiernenie napätia, strachu, hlavne pri potláčaní anticipatórneho vracania


Záver

Prevencia nevoľnosti a vracania počas 1.cyklu má rozhodujúci význam z hľadiska prevencie nevoľnosti a vracania počas nasledujúcich cyklov chemoterapie.

Ak sa zabráni ´negatívnemu zážitku zo zvracania počas liečby´, zlepšuje to celkovú spoluprácu s pacientom ako aj šancu na dosiahnutie vyššej efektivity liečby (nebude nutne znižovať dávky chemoterapie alebo odkladať cyklus pre zlu toleranciu).

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010