TOXOPLASMOSIS IN CNS: OPPORTUNISTIC INFECTION WITH DIFFICULT DIAGNOSABILITY IN A PATIENT WITH IDIOPATIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA TREATED WITH IMMUNOSUPPRESSIVES ON A LONG-TERM BASIS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1911

Autoři: MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.; MUDr. Marie Pecůchová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Dagmar Adamová; MUDr. Ladislav Machala

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1911

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010