Trabectedin (Yondelis) v léčbě ovariálního karcinomu

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 040

Prezentace výsledků studie OVA301.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010