TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ OD A DO Z (VIDEOPREZENTACE) - PACIENTSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Ivan Faleš; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; PhDr. Věra Reichlová

Úvod

Transplantace kostní dřeně má v motolské nemocnici bohatou tradici. Bylo zde transplantováno cca 330 dětí, z toho cca 160 dětí od rodinných dárců, 100 dětí od nepříbuzenského dárce a více než 70 dětí vlastním štěpem kmenových buněk krvetvorby.

Průběh transplantace

Videoprezentace je věnována krokům, které transplantaci předcházejí, a končí samotnou transplantací. Uvidíte přílet kostní dřeně do České republiky, přepravu do Banky pupečníkové krve, zpracování dřeně v Bance pupečníkové krve. Následuje převoz na Transplantační jednotku, příprava kostní dřeně na Transplantační jednotce a na závěr samotný průběh transplantace.

Videoprezentace je doplněna fotografiemi. Znázorňují průběh odběru kostní dřeně.

e-mail: Ivan.Fales@uhkt.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011