Transplantace po redukované přípravě s nepříbuzným dárcem u pacientů nad 50 let s prognosticky nepříznivou AML - srovnání výsledků s pacienty transplantovanými příbuzným dárcem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Transplantace krvetvorných buněk

Číslo abstraktu: 1181

Autoři: MUDr. Michal Karas; MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012); MUDr. Kateřina Steinerová; MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.; MUDr. Daniel Lysák; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008