TREATMENT OF DEEP VENOUS THROMBOSIS WITH LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN IN PEDIATRIC CANCER PATIENTS:SAFETY AND EFFICACY DATA

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1734

Autoři: MUDr. Kateřina Toušovská, Ph.D.; MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; Ing. Josef Bukač, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009