Trombofilné stavy

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P64/1263

Autoři: Bc. Božena Machová; Mgr. L´ubomíra Babinská

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008