TRUS naváděná intersticiální HDR brachyterapie karcinomu pahýlu uretry – kasuistika

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Recidivující karcinom hrdla a těla děložního a varia

Číslo abstraktu: 35

Autoři: MUDr. Miroslav Hodek; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

84letá žena s anamnézou karcinomu močového měchýře. Před pěti lety po proběhlé cystektomii, hysterektomii s Mainziho pouchem II. Byla vyšetřena urologem pro výtok a krvácení z močové trubice. Při klinickém vyšetření bylo vysloveno podezření na duplicitní tumor močové trubice nebo relaps karcinomu močového měchýře v pahýlu uretry. Bioptický odběr prokázal papilární uroteliální karcinom grade 2. Magnetická rezonance pánve zobrazila dobře ohraničený tumor pahýlu uretry. Tumor vyrůstal v oblasti mezi symfýzou a poševním pahýlem. Rozměry tumoru byly 32 mm šířka, 31 mm výška, 46 mm délka. Zobrazovací vyšetření neprokázala suspektní lymfadenopatii v okolí ani vzdálené metastázy. Po domluvě s pacientkou byla jako definitivní léčebná modalita vybrána intersticiální brachyterapie.


Aplikovány byly čtyři frakce brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem (High dose rate – HDR), frakcionace 2x týdně. Výkony probíhaly ve spinální anestezii. Předepsaná dávka na frakci byla 8 Gy na klinický cílový objem (tumor + lem 2 mm). Dávka a frakcionace byly zvoleny tak, aby bylo dosaženo biologicky ekvivalentní dávky (kurativní) alespoň 60 Gy na celý tumor (předpokládaný α/β poměr tumoru uretry je menší než 5 Gy). Naše předchozí zkušenosti s HDR brachyterapií karcinomu prostaty nám dovolily využít translektární ultrasonografii (TRUS) s krokovacím zařízením a templatem k preciznímu zaměření a výpočtu dávky. Jediný rizikový orgán v okolí tumoru bylo rektum. Uretrální pahýl byl nefunkční, moč byla derivována do sigmatu. Detailní charakteristiky jednotlivých frakcí léčby jsou uvedeny v tabulce č.1.

Celá léčba proběhla ve 2 týdnech bez nutnosti celkové anestezie. Jednotlivá sezení brachyterapie netrvala déle než 2 hodiny. Bez další limitace pacientky. Akutní toxicita byla zanedbatelná, bylo zaznamenáno pouze drobné perioperační krvácení, které spontánně ustalo.

Primární uretrální krvácení na podkladě tumoru ustalo asi 1 týden po aplikaci poslední frakce brachyterapie. Výtok ustal zhruba po 3 týdnech. 15 měsíců po léčbě je pacientka stále bez symptomů z progrese tumoru nebo známek pozdní toxicity léčby. Prokázaná regrese tumoru byla zhodnocena 3 měsíce po léčbě a trvá stále.

Tabulka 1

Frakce

Počet jehel
CTV 
střední
dávka
D90 D100 V100 DHI  CI Rektum max.dávka
Rektum  střední dávka
 I.  10  15.2  9.4  6.9  99%  0.38  0.99  4.3  2.7
 II  10  14.1  9.0  6.5  99%  0.48  0.98  3.9  2.3
 III.  10  15.8  9.6  6.5  99%  0.39  0.99  2.6  1.8
 IV:  9  15.4  9.6  6.5  99%  0.41  0.98  3.6  2.0

Vysvětlivky: DHI – Dose Homogeneity Index; CI – Conformity index; dávky jsou
uváděny v Gy

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2012