Tumoriformní endometrióza močového měchýře v pokročilé graviditě

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře II.

Číslo abstraktu: 010

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; M. Zavadil; L. Krofta; J. Feyereisl

ÚVOD

Endometrióza močového traktu u se vyskytuje asi u 1–2% fertilních žen. Nejčastěji je postižen močový měchýř (90%). Infiltrativní forma endometriózy močového měchýře se vyskytuje zřídka. Dosud bylo publikováno přes 200 případů.


Kazuistika

Pětadvacetiletá gravidní žena (15 týdnů těhotenství) byla přijata s podezřením na tumor měchýře nebo dělohy. Před 3 lety měla laparoskopicky diagnostikovanou endometriózu. Při gynekologickém vyšetření bylo shledáno zvětšení dělohy odpovídající 3–4 měsíci těhotenství a palpačně nebylo možné rozlišit, zda tumor vychází z dělohy nebo měchýře.

Ultrazvukové vyšetření prokázalo normální obraz těhotné dělohy, na bázi močového měchýře oválný přisedlý defekt 30krát 42krát 35 mm s nepravidelnými konturami. Při Dopplerovském zobrazení byla patrná zvýšená vaskularizace popsané expanze. Cystoskopie potvrdila suspektní tumor měchýře, výplachová cytologie neprokázala přítomnost nádorových buněk.

Z laparotomie Pfannenstielovou incizí byla provedena cystotomie, při které byl nalezen solidní oválný tumor velikosti 6krát 5 cm. Tumor byl lokalizován na zadní stěně měchýře a jeho báze byla vzdálena od obou ústí 3 cm. Dorzálně byl tumor fixován ke gravidní děloze. Po oddělení tumoru od uteru byla cystotomie prodloužena na zadní stranu měchýře a tumor resekován s lemem zdravé tkáně. Po uzávěru cystotomie byla zavedena sací drenáž a uzavřena laparotomická rána. Měchýř byl drénován permanentním katetrem.

Peroperačně byla provedena rutinní zmrazená biopsie s barvením hemotoxylinem a eosinem. Tumor velikosti 61krát 44krát 52 mm byl tvořen hladkou svalovinou močového měchýře s masivně prostoupenou solidními okrsky tvořenými velkými buňkami naplněnými amfofilní nebo eozinofilní cytoplazmou, s dobře patrnými buněčnými membránami a místy se zřetelnými intercelulárními štěrbinami. Jádra byla pravidelná s malými jadérky. Místy byl patrný mezibuněčný edém. Na více místech byly různě veIké mikrocystické nepravidelné dutiny lemované ztenčeným epitelem a ojediněle menšími cylindrickými buňkami s oválnými tmavými jádry v basofilní plasmě. Epitel bylo na řadě míst těžké. Ložiska epitelu dosahovala několika milimetrů a mezi nimi procházely snopce svalových vláken. Definitivní histologické vyšetření bylo uzavřeno jako endometrióza močového měchýře s tumoriformním charakterem a bylo potvrzeno imunohistochemicky.

Ve 40. týdnu těhotenství žena spontánně porodila chlapce hmotnosti 2520 g, délky 46 cm. Šestinedělí proběhlo fyziologicky.

Pět měsíců po porodu byla pacientka přijata k vyšetření pro opoždění menstruace a bylo nalezeno těhotenství trvající 12. týdnů. Těhotenství pokračovalo fyziologicky. Druhý spontánní porod proběhl ve 41. týdnu. Narozený průměrně zralý chlapec měl hmotnost 2260 g a měřil 46 cm. Šestinedělí bylo rovněž fyziologické. Během dalších 24 měsíců sledování měla pacientka fyziologické nálezy.


SOUHRN

Tumoriformí endometrióza močového měchýře a jeho parciální resekce ve druhém trimestru těhotenství neohrozila spontánní porod. Následující rok prodělala pacientka další fyziologické těhotenství se spontánním porodem a potvrdil se tak správný postup při epizodě tumoriformní endometriózy měchýře během předchozí gravidity.


LITERATURA

  1. DONNEZ, J., SPADA, F., SQUIFFLET, J., NISOLLE, M. Bladder endometriosis must be considered as bladder adenomyosis. Fertility and sterility 74: 1175–1181, 2000.
  2. CHAPRON, CH., BOUCHER, E., FAUCONNIER, A., VIEIRA, M., DUBUISSON, JB., VACHER-LAVENU, MC. Anatomopathological lesions of bladder endometriosis are heterogeneous. Fertility and sterility 78: 740–742, 2002.
  3. Al-IZZI, MS., HORTON, LW., KELLEHER, J., FAWCETT, D. Malignant transformation in endometriosis of the urinary bladder. Histopatology 4: 191–198, 1989.
  4. VARA, AR., RUZIES, E., MOUSSABECK, O., MARTIN, DC. Endometrioid adenosarcoa of the bladder arising from endometriosis. J Urol 143: 813–815, 1990.
  5. NEZHAT, mCH., MALIK, S., OSIAS, J, NEZHAT, F., NEZHAT, C. Laparoscopic management of 15 patients with infitrating endometriosis of the bladder and a case of primary intravesical endometrioid adenosarcoma. Fertility and sterility 78: 872-875, 2002.
  6. ZAVADIL, M. Morfologie dysfunkčního endometria. Sborník lékařský 75: 33-54, 1973.
  7. ANTONELLI, A., SIMEONE, C., ZANI, D., SACCONI, T., MININI, G., CANOSSI, E., COSCIANI, CUNICO, S. Clinical aspects and surgical treatment of urinary tract endometriosis: our experience with 31 cases. Eur Urol 49: p. 1093–1098, 2006.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008