Úloha zdravotní sestry při intraluminární brachyterapii u nádorů žlučových cest

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S05

Autoři: V. Řeháčková

ÚVOD
Intraluminární brachyterapie je součástí radioterapie u negeneralizovaných nádorů žlučových cest.

METODY
Úloha zdravotní sestry při intraluminární brachyterapii zahrnuje přípravu instrumentaria k tomuto výkonu, spolupráci s lékařem při zavádění aplikátorů a sledování pacienta v průběhu radioterapie a bezprostředně po ní.

CHARAKTERISTIKA SOUBORU
V období od srpna 2004 do února 2005 podstoupili intraluminární brachyterapii žlučových cest 4 pacienti, z nichž u 3 pacientů byl použit přístup nasobiliární u 1 pacienta přístup transhepatální.

VÝSLEDKY
Nádory žlučových cest nejsou příliš časté, navíc všichni pacienti s touto diagnózou nejsou k brachyterapii indikováni, proto je soubor za uvedené období malý a nelze hodnotit léčebné výsledky. Vedlejším nežádoucím účinkem u pacientů, kteří podstoupili intraluminární brachyterapii, byla mírně probíhající cholangoitida, která během několika dní po léčbě odezněla. Z toho důvodu byla u všech pacientů již 2 dny před výkonem zahájena léčba antibiotiky. Jiné léčebné komplikace jsme nepozorovali.

ZÁVĚR
Ve výjimečných případech lze intraluminární brachyterapii provést samostatně. Na našem pracovišti jsme se ale při léčbě nádorů žlučových cest zatím vždy přiklonili ke způsobu léčby, kdy brachyterapie navázala na předchozí teleradioterapii.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005