ULTRAZVUKEM KONTROLOVANÁ VIDEOTORAKOSKOPIE V DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/325

Autoři: MUDr. Alexander Hudáč

Východiska:

Videotorakoskopie v lokální anestezii je efektivní a bepečnou metodou v diagnostice pleurálnch procesů. Na zavedených pracovištích prakticky nemá indikační omezení a pro pacienta představuje minimální zátěž při vysoké diagnostické výtěžnosti s možností terapeutického využití v jedné době. Ultrazvukové vyšetření prováděné operatérem přímo na operačním sále zlepšuje technické možnosti torakoskopie, zejména u komplikovanějších nálezů, případně u opakovaně prováděných výkonů.

Soubor pacientů a metody:

V rozmezí tří let od ledna 2013 do prosince 2015 bylo ve Specializovaném centru pro nemocni plicní a hrudní chirurgie v Coswigu provedeno 223 diagnostických videotorakoskopií u 221 pacientů s nejasným pleurálním výpotkem. Všechny operace byly prováděny v lokální anestezii v kombinaci s intravenózní analgezií. Každé operaci předcházelo vyšetření pacienta ultrazvukem na operačním sále s označením optimálního místa pro zavedení trokaru pro 5 mm šikmou optiku kombinovanou s bioptickými kleštěmi. Výkon byl ukončen zavedením drénu napojeného na aktivní sání.

Výsledky:

Průměrný operační čas vč. ultrazvukového vyšetření byl 46 min. V celém souboru byla mortalita 0 % (nulová mortalita). Až na jednu torakotomii pro krvácení se nevyskytly žádné vážnější komplikace. Diagnostická výtěžnost videotorakoskopie v sledovaném souboru byla 98 %.

Závěr:

Retrospektivní analýza videotorakoskopického souboru povrdila bezpečnost a vysokou spolehlivost této miniinvazivní diagnostické metody. Ultrazvukové vyšetření v rámci výkonu zvyšuje pocit jistoty operatéra, zlepšuje jeho rozhodovací schopnosti, u komplikovanějších nálezů umožňuje bezpečnější provádění výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016