UNEXPECTED ANTAGONISTIC EFFECT OF RITUXIMAB WITH PROCARBAZINE DISCLOSED DURING AN IN VITRO TESTING OF RITUXIMAB-MEDIATED SENSITIZATION OF B-CELL LINES TO COMMONLY USED ANTICANCER DRUGS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 12. Drug resistance

Číslo abstraktu: 1119

Autoři: Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Soňa Bukovská-Čejková; prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.; RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.; MUDr. Ingrid Vášová; Doc.MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006