UP-REGULATION OF SUBSET OF MIRNAS LOCATED IN 14Q32 DOMAIN IN CD34 BONE MARROW CELLS FROM PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes - Biology

Číslo abstraktu: 0248

Autoři: Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.; Ing. Michaela Dostálová-Merkerová, Ph.D.; RNDr. Hana Bruchová Votavová, Ph.D.; Mgr. Monika Běličková; Mgr. Alžběta Vašíková, PhD.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011