Uplatnění genomiky (molekulární genetiky) v onkohematologii

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 09. Patogeneze a prediktivní faktory hematologických malignit.

Číslo abstraktu: 040

Autoři: RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.; Mgr. Jaroslav Polák; RNDr. Jana Moravcová, CSc.; Z. Singlová; Z. Klamová; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Onkohematologie je výborným příkladem uplatnění genomiky (molekulární genetiky) v onkologii. Poskytuje nám nejen informace pro pochopení vzniku těchto nemocí, ale dává i účinné nástroje pro stanovení diagnózy, prognózy a monitorování rezidální nemoci u leukemických a některých dalších pacientů. Umožňuje i cílenou léčbu, např. BCR/ABL -pozitivních pacientů inhibitory tyrozinových kináz, nebo promyelocytárních pacinetů retinovou kyselinou. Přítomnost některých genů, nebo jejich mutací, pomáhá k zařazování pacientů do rizikových skupin a určuje tak terapii “šitou na míru” dané rizikové skupině. Molekulární markery, ať už specifické, nebo nespecifické, jsou užívány pro monitorování reziduální choroby. Molekulární identifikace nárůstu leukemického klonu - molekulární relaps - dává informaci pro znovuzahájení léčby pacienta v době, kdy se nachází ještě v hematologické remisi a umožňuje tak předcházet hematologickému a klinickému relapsu. Toto je několik příkladů uplatnění genomiky v léčbě onkohematologických pacientů.
Podpořeno VZ 00023736.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007