USEFULNESS OF THE VORICONAZOLE PLASMA LEVELS MONITORING IN HEMATOONCOLOGICAL PTS TREATED BY ORAL FORM OF THE VORICONAZOLE

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 44. Infectious diseases, incl. supportive care

Číslo abstraktu: 1443

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; RNDr. Ludmila Malášková; MUDr. Barbora Weinbergerová; Mgr. Iva Kocmanová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006